• 1401/03/16 - 11:03
  • تعداد بازدید: 88
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه
آشنایی با خدمات آموزشی کانون

در مرکز آفرینشها چه خدماتی ارائه می شود؟

هدف هایی که ما برای رسیدن به آنها در مرکز آفرینشهای فرهنگی هنری کانون تلاش میکنیم

فعالیت های کانون پرورش در مراکز عموما" دارای هدف های مشترکی است. چه آن جا که با ادبیات ارتباط برقرار می کند، چه با هنرهای دیگر.
1-اهداف کلی: هدف کلی از فعالیت های کانون پرورش ،کمک به رشد و پرورش کودکان درزمینه ی فرهنگ و هنر است. فعالیت هایی که در زمینه ی هنرهای تجسمی در کارگاه های نقاشی، سفال، خوش نویسنی، عکاسی، نقاشی متحرک (انیمیشن)، و سرگرمی های سازنده انجام می شود. این فعالیت ها رسیدن به هدف های زیر را دنبال   می کند:
ـ خودشناسی و اعتماد به نفس و گسترش توانایی های فردی
ـ احترام به انسان ها و دست آوردهای بشری
ـ توجه به ایران و جهان، از گذشته تاکنون
ـ همکاری و تعامل در سایه ی کارگروهی
ـ شناخت پیرامون کودک
ـ توجه به هویت های فردی، قومی، ملی و جهانی
ـ احترام به تفاوت ها و پذیرش آن
ـ بررسی و نقد آثار و تحمل شنیدن نقد خویشتن
ـ بالا بردن تمرکز و دقت
ـ ایجاد فضای با نشاط و فرح بخش در زندگی
اهداف مشترک: هدف های مشترک میان هنرهای تجسمی به طور کلی و نقاشی کودکان و نوجوانان به طور ویژه با رشد فعالیت های جسمی و ذهنی کودک، در کانون پرورش مورد توجه کارشناسان قرار دارد. هدف هایی که رویکردهای زیر را دنبال می کند:
ـ کمک به رشد خلاقیت
ـ ایجاد فرصت هایی برای بیان اندیشه ، احساس و تخیل در قالب هنرهای دیداری
ـ هماهنگی ذهن و حس و حرکت
ـ گسترش دیدن، حس کردن و درک کردن
ـ توجه به معیارهای زیبایی شناسانه
ـ بهره وری و استفاده ی گسترده از امکانات محیطی برای بیان هنری و آشنایی با هنر
ـ ارتباط هنر با فعالیت های دیگر در زندگی  
ـ آشنایی با انواع مواد نقاشی
ـ آشنایی و کسب تجربه در زمینه ی تکینک های گوناگون نقاشی
ـ ایجاد فرصت برای بیان احساس، اندیشه و تخیل در نقاشی
ـ توجه به هنرهای بومی، سنتی و کاربردی
ـ آشنایی با هنرمندان ایران و جهان در زمینه ی هنرهای تجسمی
 تقسیم بندی گروه های سنی
 نوباوه :4 تا 6
 نوخوان :7 تا 9 سال        
  نونهال :10 تا 12                        

نونگاه : 12 تا 16                       

نوجوان 16 تا 18

کلمات کلیدی

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت