کنسرت روزبه نعمت اللهی

اجرای کنسرت روزبه نعمت اللهی در سالن شهید بهنام مرکز آفرینش‌های فرهنگی‌هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان