موزه کودک

موزه کودک در سال 1379 با هدف نگهداری آثار و تولیدات کانون برای آشنایی کودکان و نوجوانان هنرمندان و دانشجویان با فعالیت های کانون و همچنین ارتباط با مراکز مشابه در سطح بین المللی جهت تبادل تجربیات تاسیس شد.
این موزه در 4 بخش اصلی شامل انتشارات،مرکز تئاتر،امور سینمایی و واحد سرگرمی های سازنده به معرفی اثار تولید شده این حوزه می پردازد.
در حوزه کودک علاوه بر برپایی نمایشگاه های دایمی و دوره ای برای ارئه آثار کانون،نشست ها و کارگاهای هنری برگزار می شود.