سالن نمایشگاهی 4

این سالن در طبقه زیرین نمایشگاه 3 و در مساحتی حدود 800 متر مربع با کفپوش سنگ ، بنا گردیده است.