سالن نمایشگاهی 3

این سالن در مساحتی بالغ بر 3000 متر مربع در طبقه زیرین نمایشگاه 2 و طبقه فوقانی نمایشگاه 4 بنا گردیده است و مجهز به سیستم پیچ ، آسانسور جهت ارتباط با نمایشگاههای 2 و 4 می باشد.