سالن نمایشگاهی 2

این سالن با سازه فضایی و در مساحتی بیش از 2000 متر مربع با ارتفاع 6 متر و در طبقه فوقانی نمایشگاه 3 و با نمای مناسب احداث گردیده است که مجهز به سیستم پیچ،آسانسور برای ارتباط با نمایشگاه های 3-4 و دارای درب ورودی الکترونیکی می باشد.