سالن نمایشگاهی 1

این سالن در فضایی به مساحت 1000 متر مربع و با ارتفاع 5 متر برای برگزاری نمایشگاههای عمومی و تخصصی با قابلیت سیستم پیچ ، درب ورودی بزرگ ( برای ورود و خروج تجهیزات ) احداث گردیده است.