چایخانه سبز سنتی

فضای سنتی است که قابلیت میزبانی بیش از 60 نفر برای پذیرایی و صرف میان وعده،صبحانه،نهار و شام را دارد و مجهز به سیستم آشپزخانه ،میز و صندلی چوبی و در دو طبقه می باشد.