اتاق میهمانان ویژه

فضای مناسب برای ارائه سرویس به میهمانان ویژه در مراسم و برنامه های خاص می باشد و دارای میز جلسه،اتاق استراحت،سرویس بهداشتی مجزا و .. است و قابلیت دسترسی آسان به سالن شهید بهنام را دارد.