بازارچه

در قسمت بازارچه کودک بخشی برای ارائه تولیدات کانونی و غیر کانونی مانند وسایل کمک آموزشی ،نرم افزار،سرگرمی و اسباب بازی و آثار هنری و .. ویژه کودکان و نوجوانان در نظر گرفته شده است.
همچنین بخشی نیز به غرفه های آموزشی در زمینه گرافیک،پویانمایی،رباتیک موسیقی و ... اختصاص داده شده است تا کودکان و نوجوانان از این آموزش ها استفاده کنند. همچنین برای استفاده عموم نیز خدماتی چون عکاسی و کلاسهای هنری در بازارچه که شامل دوطبقه است ارایه می شود.