تغییر در تاریخ برگزاری جلسه توجیهی کارگاه فرزندپروری

جلسه توجیهی کارگاه فرزندپروری که پیش از این تاریخ برگزاری آن 9 مهر اعلام شده بود به تاریخ سه شنبه 16 مهر موکول شد. این جلسه که با حضور «نازنین عین الیقین» مشاور کودک و مدرس کارگاه فرزندپروری برگزار می شود، رایگان است و به همین دلیل ثبت نام جهت شرکت در آن الزامی است. برای شرکت در این جلسه با شماره های 88971366 و 88971364 تماس بگیرید.