تبریک سال تحصیلی جدید

875786986890

مرکز آفرینش های فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ضمن تبریک شروع سال تحصیلی جدید به کلیه دانش آموزان، از والدین محترم دعوت می کند برای ثبت نام فرزندانشان در کلاس های ترم پاییز این مرکز تا فرصت باقی است اقدام کنند.

در سال تحصیلی جدید به برنامه های متنوع پاییزه مرکز آفرینش ها فرهنگی هنری 2 کلاس جدید شامل کارگاه های «بازی، ورزش و خلاقیت» ویژه گروه سنی 4 تا 8 سال و «هنر قطاعی» برای گروه سنی دبستان نیز اضافه شده است تا دست خانواده ها برای انتخاب کارگاه مناسب باز باشد.

زمان آغاز کارگاه ها و کلاس های ترم پاییز این مرکز 13 مهر در نظر گرفته شده است.

برای راهنمایی و اطلاعات تکمیلی می توانید با روابط عمومی این مرکز به شماره ۸۸۹۷۱۳۶۵  تماس بگیرید.