رفع مشکل سرور سایت مرکز آفرینش‌ها

کانونفکریوپرورشیکودکونوجوان

مشکل پیش‌آمده در سرور سایت مرکز آفرینش‌های فرهنگی‌هنری کانون که نزدیک به ۴۸ ساعت دسترسی والدین را برای ثبت‌نام فرزندانشان در کلاس‌های ترم پاییزه این مرکز مختل کرده بود، طبق اعلام قبلی از صبح شنبه ۳۰ شهریور برطرف شده است.

«قاسم مرادی» مدیر مرکز آفرینش‌های فرهنگی‌هنری کانون در این باره گفت: تاکنون نزدیک به ۳۰۰ نفر موفق به ثبت‌نام شده اند اما والدین محترم برای پرداخت شهریه‌ها دچار مشکل بودند که این اختلال نیز تا ساعت ۱۶ امروز یکشنبه ۳۱ شهریور برطرف می‌شود.

وی افزود: خانواده ها درباره کلاس‌های انتخابی که موفق به پرداخت شهریه آن نشده‌اند نگران نباشند چراکه کلاس‌ها همچنان در پروفایل ثبت‌نامی ذخیره شده و پس از رفع مشکل درگاه مالی سداد بانک ملی، می‌توانند نسبت به پرداخت اقدام کنند.