اطلاعیه

به اطلاع خانواده های محترم می رساند، بنابر تقاضای شما، کارگاه های شعر و قصه 4 تا 6 سال ترم 2 با کد 1529 به روز دوشنبه ساعت 12:30 ترم یک تبدیل شد. همچنین کلاس شعر و قصه 4 تا 6 سال ترم 5 با کد 1639 در روز دوشنبه ساعت 13:45 و شعر و قصه 4 تا 6 سال ترم 2 با کد 1640 روز دوشنبه ساعت 15:15 برگراز می شود.

پربیننده ترین ها   نگارخانه شهید طاها اقدامی
  m1
کارگاه های هنری   گالری
  • حیوانات دانشمند ردیابی شدند
  • داستان عیار جوان د پسر نان و نمک
  • روایت محمدرضا شمس از ضحاک
  m2
در حال اجرا پیش رو
  • Now
Now