برگزاری مراسم روز جهانی سی اف در مرکز آفرینش ها

156588096

با همکاری بنیاد بیماری سی اف (CF) ایران و بنیاد امور بیماری های خاص، روز پنجشنبه 7 شهریور که روز جهانی سی اف نیز نامگذاری شده است مراسمی باهدف اطلاع رسانی درباره این بیماری در مرکز آفرینش های کانون پرورش فکری کودکان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز آفرینش های فرهنگی هنری کانون، در حال حاضر پیش بینی می شود که نزدیک به 2هزار نفر در ایران به این بیماری ژنتیکی ریوی مبتلا باشند. باوجود اینکه ۵۰ درصد بیماران CF بالای ۱۸ سال سن دارند، اما در ایران فقط ۴ درصد این بیماران بالای ۱۸ سال هستند.