آغاز کارگاه های حال خوش زندگی

 

 

 

829922کارگاه های حال خوش زندگی با هدف آموزش مهارت های زندگی به نوجوانان کار خود را در مرکز آفرینش های فرهنگی هنری آغاز به کار کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز آفرینش های فرهنگی هنری کانون، این کارگاه ها که تحت نظارت مستقیم دکتر محمود گلزاری و دپارتمان مهارت های زندگی کانون برگزار می شود، کلاس هایی تحت عناوین «مهارت شادی» «روابط مثبت» «مهارت هوش هیجانی» «خوش بینی» «مهارت معنویت» «خودباوری» «جراتمندی» «مهارت امید» در مرکز آفرینش‌ها برپاست.

کارگاه های تابستانه حال خوش زندگی که ویژه نوجوانان 12 تا 17 ساله است تا پایان شهریور 98 در مرکز آفرینش های فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با تدریس بهترین اساتید برپاست.