پایان نخستین کارگاه آموزشی نمایندگان انجمن هنرهای نمایشی

download 1

کارگاه دو روزه آموزشی نمایندگان انجمن های هنرهای نمایشی با حضور امیر مشهدی عباس، ابراهیم شاکری، زهرا صبوری، کیوان سررشته و سمیه نخستین با حضور 34 نماینده از سراسر کشور برگزار شد.

آشنایی با تکنیک پاپ آپ، کارگردانی و جدیت در اجرای تئاتر، میکرو تئاتر، معرفی استیج و آشنایی با فستیوال های بین الملل و تئاتر امروز از جمله سرفصل هایی بودند که در این کارگاه ها مورد بررسی و آموزش قرار گرفتند.

نخستین کارگاه آموزشی نمایندگان انجمن های هنرهای نمایشی در تاریخ 23 و 24 مرداد در مرکز آفرینش های فرهنگی هنری کانون برگزار شد.