کارگاهی برای ظهور نبوغ شعر

jpg

کارگاه تخصصی شعر ویژه نوجوانان برای اولین بار با تدریس استاد به نام حوزه شعر و ادبیات «عبدالجبار کاکایی» در مرکز آفرینش های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار می شود. کاکایی درباره چگونگی برگزاری این کارگاه به روابط عمومی مرکز آفرینش ها گفت: اولین بار است که به عنوان مدرس با کانون پرورش فکری همکاری می کنم، بنابراین می خواهم تجربه ام در زمینه شعر را با نوجوانان به اشتراک بگذارم. این شاعر برجسته با بیان اینکه انتقال دانسته هایم در زمینه شعر به نسل جوان، فرصت بروز استعدادها را فراهم می کند، افزود: این کلاس ها برای نوجوانان علاقمند به شعر نوعی محل عرضه فراورده های ذوقی آنهاست. آنهایی که فضایی برای بروز و رشد استعدادشان در زمینه شعر پیدا نکرده اند، اینجا فرصتی می یابند تا غریضه شعرشان را پرورش دهند. کاکایی افزود: معمولا در مدارس استعدادها به درستی شناسایی نمی شوند و به همین دلیل، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان توانسته با برپایی کارگاه های تخصصی شعر، این خلا را پر کند. وی با اشاره به سرفصل های قابل تدریس در این کارگاه ها گفت: بررسی و خوانش متون جدید و قدیم ادبی اصلی ترین سرفصل این کارگاه است. نوجوانان در دو شاخه مجزا به صورت یک جلسه در میان با اشعار قدیم و معاصر آشنا می شوند. وی ادامه داد: بنا دارم بچه ها با مرور و خواندن مثنوی و بوستان لذت ادبیات قدیم را بچشند. تفسیر و شرح اشعار و ترانه های معاصر نیز فاز دیگری از این کارگاه است. به گفته کاکایی در این کلاس، آثار نوجوانان نیز نقد کارگاهی خواهد شد. این پیشکسوت شعر درباره استعدادیابی در این کلاس ها نیز گفت: شناسایی استعدادها و سپس حمایت از آنها به صورت معرفی و اتصال به گروه های شعر و جشنواره ها از دستاوردهای این کارگاه ها خواهد بود.