بسته های آموزشی تابستان 1398

اطلاعات مربوط به بسته های آموزشی به همراه کد آن ها در تابستان 1398 به شرح زیر است، به منظور ثبت نام به پنل کاربری خود مراجعه فرمایید.

بسته آموزشی دختران کد 100
8 تا 11 ساله دوم ، سوم ، چهارم، پنجم
یکشنبه ها
10:30 - 9 ساخت زیورآلات خانم مداحی
استراحت
12:30 - 11 کاردستی خانم مرصوصی
نهار و نماز
15 - 13:30 خوشنویسی خانم حسینی
سه شنبه ها
10:30 - 9 سفال خانم صالحی
استراحت
12:30 - 11 دوخت تزییتی با نمد خانم مهابادی
نهار و نماز
15 - 13:30 نقاشی شاهین کار
شهریه : 1 میلیون و چهارصد هزار تومان

 

بسته آموزشی دختران کد 101
12 تا 15 ساله ششم ، هفتم  ، هشتم ،نهم
یکشنبه ها
10:30 - 9 سرامیک خانم بیگدلو
استراحت
12:30 - 11 دوخت چرم خانم مداحی
نهار و نماز
15 - 13:30 طراحی خانم صالحی
سه شنبه ها
10:30 - 9 دوخت تزیینی با نمد خانم لواسانی
استراحت
12:30 - 11 لعاب خانم حسن پور
نهار و نماز
15 - 13:30 ساخت عروسک خانم لواسانی
شهریه : 1 میلیون و چهارصد هزار تومان

 

بسته آموزشی پسران کد 102
8 تا 11 ساله دوم ، سوم ، چهارم، پنجم
شنبه ها
10:30 - 9 نمایش خلاق خانم پارسا
استراحت
12:30 - 11 خوشنویسی خانم حسینی
نهار و نماز
15 - 13:30 نقاشی خانم محقق
دوشنبه ها
10:30 - 9 روبیک آقای روشن ده
استراحت
12:30 - 11 دومینو خانم لواسانی
نهار و نماز
15 - 13:30 سفال خانم صفری
شهریه : 1 میلیون و چهارصد هزار تومان

 

بسته آموزشی پسران کد 103
12 تا 15 ساله دوم ، سوم ، چهارم، پنجم
یکشنبه ها
10:30 - 9 معرق خانم مداحی
استراحت
12:30 - 11 چاپ خانم کرد
نهار و نماز
15 - 13:30 روبیک آقای روشن ده
سه شنبه ها
10:30 - 9 دومینو خانم لواسانی
استراحت
12:30 - 11 سفال چرخ خانم حسن پور
نهار و نماز
15 - 13:30 مجسمه سازی خانم مداحی
شهریه : 1 میلیون و چهارصد هزار تومان

 

بسته آموزشی مختلط کد 104
7 ساله کلاس اول
یکشنبه ها
10:30 - 9 کلاژ خانم حمیدی
استراحت
12:30 - 11 سفال خانم صالحی
نهار و نماز
15 - 13:30 نمایش خلاق آقای مقیمی
سه شنبه ها
10:30 - 9 اریگامی خانم مهابادی
استراحت
12:30 - 11 نقاشی خانم غفاری
نهار و نماز
15 - 13:30 کاردستی خلاق خانم مرصوصی
شهریه : 1 میلیون و چهارصد هزار تومان

 

بسته آموزشی مختلط کد 105
7 ساله کلاس اول
شنبه ها
10:30 - 9 کاردستی خانم حسینی
استراحت
12:30 - 11 سفال خانم مداحی
نهار و نماز
15 - 13:30 نمایش خلافق خانم میرفخرایی
دوشنبه ها
10:30 - 9 نقاشی خانم محقق
استراحت
12:30 - 11 گام به گام تا اندیشه خانم وزیری
نهار و نماز
15 - 13:30 کلاژ خانم محقق
شهریه : 1 میلیون و چهارصد هزار تومان