برنامه كلاس های حضوری ترم تابستان 1399

sn1

به اطلاع هنرجویان گرامی می رسد برنامه كلاس های حضوری ترم تابستان ١٣٩٩ مركز آفرينشهای فرهنگي هنری كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان مطابق جدول ذیل است:

دریافت فایل