اطلاعیه کلاس های تابستان 1399

download

برنامه كلاس های تابستانی مركز آفرینشهای فرهنگی هنری كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان از تاریخ سه شنبه دهم تیرماه ساعت یازده بر روی سایت afarineshha.kpf.ir قرار خواهد گرفت و خانواده ها میتوانند با انتخاب كلاس های مورد نظر از ساعت 11 صبح پنجشنبه دوازدهم تیرماه ثبت نام خود در كلاس های حضوری و غیر حضوری مركز را انجام دهند.